10 põhjust, miks ma soovin, et mul kasvaks üles õde

Sisu

Ilma õeta üles kasvamine võib olla keeruline. Võib olla raske mõista õdede ainulaadset sidet ja veelgi raskem võib olla leida kedagi, kellega oma lapsepõlvemälestusi jagada. Siin on 10 põhjust, miks ma soovin, et mul oleks suureks saades õde.

Esiteks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, kellega oma tunnetest rääkida. Vanematele või sõpradele võib olla raske end avada, kuid õe olemasolu oleks muutnud emotsioonide väljendamise lihtsamaks. Mul oleks olnud keegi, kellele usaldada ja kellega oma saladusi jagada.

Teiseks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, kellega oma lapsepõlvemälestusi jagada. Võib olla raske leida kedagi, kes mäletaks samu asju, mida sina, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud mineviku meenutamist. Oleksime saanud koos oma lapsepõlvele tagasi vaadata ja kogemusi jagada.

Kolmandaks oleks õe olemasolu andnud mulle rasketel aegadel kellegi, kellele toetuda. Võib olla raske leida kedagi, kes mõistaks, mida te läbi elate, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud lohutust ja toetust. Oleksime saanud rasketel aegadel üksteisele loota ja üksteist üle aidata.

Neljandaks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, kellega oma huvisid jagada. Võib olla raske leida kedagi, kes jagaks teiega samu hobisid ja kirgi, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud kellegi leidmist, kellega minu huvisid jagada. Oleksime saanud koos oma hobidega tutvuda ja üksteiselt õppida.

Viiendaks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, kellele alt üles vaadata. Võib olla raske leida kedagi, kellele üles vaadata, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud eeskuju leidmist. Oleksime saanud üksteiselt õppida ja koos kasvada.

Kuuendaks, õe olemasolu oleks andnud mulle kellegi, kellega koos naerda. Võib olla raske leida kedagi, kellega naerda, kuid õe olemasolu oleks teinud lihtsamaks kellegi leidmise, kellega nalja teha. Oleksime saanud jagada oma naljakaid lugusid ja nautida üksteise seltskonda.

Seitsmendaks, õe olemasolu oleks andnud mulle kellegi, kellele toetuda. Võib olla raske leida kedagi, keda usaldada, kuid õe olemasolu oleks teinud lihtsamaks kellegi leidmise, kellele toetuda. Oleksime saanud üksteist usaldada ja üksteisest sõltuda.

Kaheksandaks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, kellega oma õnnestumisi jagada. Võib olla raske leida kedagi, kellega oma õnnestumisi tähistada, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud kellegi leidmist, kellega oma õnnestumisi jagada. Oleksime saanud üksteist rõõmustada ja üksteise saavutuste üle uhked olla.

Üheksandaks, õe olemasolu oleks andnud mulle kellegi, kellelt õppida. Võib olla raske leida kedagi, kellelt õppida, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud kellegi leidmist, kellelt õppida. Oleksime saanud üksteist õpetada ja koos kasvada.

Lõpuks oleks õe olemasolu andnud mulle kellegi, keda armastada. Võib olla raske leida kedagi, keda armastada, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud armastatu leidmist. Oleksime saanud oma armastust jagada ja üksteist toetada.

„Õe omamine on nagu parim sõber, kellest sa ei saa lahti. Sa tead, mida iganes sa teed, nad on endiselt kohal.
- Amy Lee

Õe saamine oleks olnud suur kogemus üles kasvades. Võib olla raske leida kedagi, kellega oma lapsepõlvemälestusi jagada, kuid õe olemasolu oleks hõlbustanud kellegi leidmist, kellega oma kogemusi jagada. Oleksime saanud üksteisele toetuda ja üksteiselt õppida. Oleksime saanud jagada oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Oleksime suutnud üksteist armastada ja üksteist toetada. Õe saamine oleks olnud suur kogemus üles kasvades.

KKK

  • Mis kasu on õe omamisest?
  • Õe omamine võib pakkuda palju eeliseid, näiteks kui teil on keegi, kellega oma tunnetest rääkida, kellega jagada oma lapsepõlvemälestusi, kellelegi, kellele rasketel aegadel toetuda, kellega jagada oma huvisid, kellegagi, kellele vaadata, kellegagi koos naerma, kellegagi toetuda, kellega oma õnnestumisi jagada ja kellelt õppida.

  • Kuidas saab õde aidata teil kasvada?
  • Õe omamine võib aidata teil kasvada, pakkudes teile eeskuju, kellele üles vaadata, kedagi, kellega teie huvisid jagada, kellelt õppida ning kedagi, kes teid armastab ja toetab.