11 haiget märki, et teil on tegemist alatu naisnartsissistiga

Sisu

11 märki alatu naisnartsissist Kas teil on tegemist alatu naisnartsissistiga? Õppige 11 märki, millele tähelepanu pöörata ja kuidas end nende manipuleerimise eest kaitsta. Alatu naisnartsissist, nartsissisti märgid, manipuleerimine, kaitske ennast

Nartsissism on isiksusehäire, mis võib ümbritsevatele inimestele laastavalt mõjuda. Naisnartsissistid on eriti ohtlikud, kuna nad võivad olla manipuleerivad ja kalkuleerivad, mistõttu on nende tuvastamine raskendatud. Siin on 11 märki, mis viitavad sellele, et sul võib tegemist olla salakaval naisnartsissistiga.

1. Nad on võluvad ja manipuleerivad

Naisnartsissistid on sageli väga võluvad ja manipuleerivad. Nad kasutavad oma võlu, et saada, mida nad tahavad, ja manipuleerida inimestega oma pakkumisi tegema. Nad võivad kasutada oma võlu ka selleks, et muuta end tegelikust paremaks. Need võivad olla väga veenvad ja raskendada kindlaks, kas need on ehtsad või mitte.

2. Nad on enesekesksed

Naisnartsissistid on sageli väga enesekesksed. Nad võivad olla keskendunud oma vajadustele ja soovidele ega võta arvesse teiste vajadusi ja soove. Nad võivad olla ka väga nõudlikud ja eeldavad, et teised rahuldavad nende vajadusi.

3. Nad kontrollivad

Naisnartsissistid on sageli väga kontrollivad. Nad võivad püüda kontrollida enda ümber olevaid inimesi ja keskkonda. Samuti võivad nad oma emotsioone väga kontrollida ja proovida teiste emotsioonidega manipuleerida.

4. Nad on armukadedad ja valdavad

Naisnartsissistid on sageli väga armukadedad ja omandihimulised. Nad võivad olla kadedad teiste inimeste edu või suhete peale ja püüda neid kontrollida. Samuti võivad nad olla oma suhete suhtes valdavad ja proovida neid kontrollida.

5. Nad on ebausaldusväärsed

Naisnartsissistid on sageli väga ebausaldusväärsed. Nad võivad anda lubadusi, millest nad kinni ei pea või kohtumistele hiljaks jääda. Samuti võivad nad olla oma suhetes ebausaldusväärsed ega täida oma kohustusi.

6. Nad on kriitilised ja otsustusvõimelised

Naisnartsissistid on sageli väga kriitilised ja otsustavad. Nad võivad kiiresti teisi kritiseerida ja hukka mõista ega võta arvesse nende tundeid ega arvamusi. Samuti võivad nad olla enda suhtes väga kriitilised ja suhtuda endasse negatiivselt.

7. Nad on manipuleerivad

Naisnartsissistid on sageli väga manipuleerivad. Nad võivad kasutada manipuleerimist, et saada, mida nad tahavad, või kontrollida neid ümbritsevaid inimesi. Samuti võivad nad olla oma suhetes väga manipuleerivad ja püüda oma partnereid kontrollida.

8. Nad on emotsioonitu

Naisnartsissistid on sageli väga emotsionaalsed. Nad ei pruugi teiste suhtes mingeid emotsioone ega empaatiat üles näidata ning võivad olla väga külmad ja kauged. Samuti võivad nad olla oma suhetes väga emotsionaalsed ega näita üles kiindumust ega armastust.

9. Nad on enesesseimendunud

Naisnartsissistid on sageli väga enesessetõmbunud. Nad võivad olla keskendunud oma vajadustele ja soovidele ega võta arvesse teiste vajadusi ja soove. Nad võivad olla ka väga nõudlikud ja eeldavad, et teised rahuldavad nende vajadusi.

10. Nad on kompromissitud

Naisnartsissistid on sageli väga kompromissimatud. Nad ei pruugi olla nõus kompromisse ega läbirääkimisi pidama ning võivad olla väga kangekaelsed. Samuti ei pruugi nad olla valmis tunnistama, kui nad eksivad, ja võivad olla väga kaitsvad.

11. Nad on andestamatud

Naisnartsissistid on sageli väga andestamatud. Nad ei pruugi olla nõus andestama ega unustama ning võivad pikka aega vihastada. Samuti ei pruugi nad olla valmis vastutama oma tegude eest ja süüdistada oma vigades teisi.

Naisnartsissistiga suhtlemine võib olla keeruline ja kurnav kogemus. Oluline on olla märkidest teadlik ja kaitsta end nendega manipuleerimise eest. Kui arvate, et teil on tegemist naissoost nartsissistiga, on oluline otsida abi vaimse tervise spetsialistilt.

KKK

  • Millised on naissoost nartsissisti tunnused?
    Naisnartsissisti tunnuste hulka kuuluvad sarmikas ja manipuleeriv olemine, enesekeskne, kontrolliv, armukade ja omandihimuline, ebausaldusväärne, kriitiline ja hukkamõistev, manipuleeriv, emotsioonitu, enesessetõmbumine, kompromissitu ja andestamatu.
  • Kuidas ma saan end kaitsta naissoost nartsissisti eest?
    Oluline on olla teadlik naisnartsissisti tunnustest ja kaitsta end nende manipuleerimise eest. Samuti on oluline seada piirid ja mitte lubada neil end kontrollida. Kui arvate, et teil on tegemist naissoost nartsissistiga, on oluline otsida abi vaimse tervise spetsialistilt.
  • Kust leida rohkem teavet naiste nartsissismi kohta?
    Lisateavet naiste nartsissismi kohta leiate veebisaidilt Vikipeedia ja Reddit . Lisateavet leiate ka vaimse tervise spetsialistidelt ja tugirühmadelt.