Vastutusest loobumine

Seda veebisaiti pakutakse 'sellisel kujul' ilma otseste või kaudsete kinnituste või garantiideta. Me ei anna selle veebisaidi või sellel veebisaidil esitatud teabe ja materjalidega seoses mingeid kinnitusi ega garantiisid.

Ilma et see piiraks eelmise lõigu üldistust, ei garanteeri me, et: (a) see veebisait on pidevalt või üldse saadaval; (b) sellel veebisaidil olev teave on täielik, tõene, täpne või mitteeksitav. Mitte miski sellel veebisaidil ei kujuta endast mingit nõuannet ega ole mõeldud selleks.

Me ei vastuta teie ees kahjude eest, mis tulenevad meie mõistlikust kontrollist sõltumatutest sündmustest või sündmustest. Me ei vastuta teie ees mis tahes ärikahjude eest, sealhulgas (piiramata) kasumi, sissetuleku, tulu, kasutamise, tootmise, eeldatava säästu kaotamise või kahjustumise eest; äritegevuse kaotamine; lepingute kaotamine; äritegevuse katkemine; raha kasutamise kaotus; eeldatava säästu kaotus; maine kaotus; klientide kaotus; kliendi firmaväärtus ja/või sarnased kahjud).

See lahtiütlus ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi ja jääb täies mahus jõusse isegi siis, kui see mingil põhjusel lõpetatakse.