Olen naine, keda tõmbavad tõsiselt naiselikud mehed

Sisu

Naisena on mind alati tõmmanud mehed, kes on oma maneeride ja käitumise poolest naiselikumad. Ma ei pea silmas mehi, kes on naiselikud või ülemäära uhked, vaid pigem need, kes tunnevad end mugavalt omas nahas ja ei tunne vajadust end traditsioonilistele soorollidele kohandada. Minu arvates on need mehed atraktiivsed, huvitavad ja intrigeerivad.

Idee meelitada end mehe poole, kes on naiselikum kui traditsiooniline mehelik ideaal, ei ole uus. Tegelikult on see olnud juba sajandeid. Näiteks Vana-Kreekas polnud sugugi haruldane, et mehed võtsid suhetes naiselikuma rolli. Seda peeti jõu ja julguse märgiks ning seda imetlesid sageli nii mehed kui naised.

Tänapäeval peetakse aga ideed naiselikuma mehe poole meelitada endiselt mõnevõrra tabuks. Ühiskonnas on pikka aega olnud usk, et mehed peavad olema tugevad, sitked ja mehelikud ning et igasugust kõrvalekallet sellest ideaalist peetakse nõrkuse märgiks. Seetõttu tunnevad paljud naised end ebamugavalt, väljendades oma külgetõmmet naiselikuma mehe vastu.

Aga miks on nii, et mõnda naist tõmbavad naiselikumad mehed? Üks võimalik seletus on see, et neid mehi peetakse tundlikumaks ja mõistvamaks. Nad on sageli oma emotsioonidega rohkem kooskõlas ning võivad olla kaastundlikumad ja mõistvamad kui nende traditsioonilisemalt mehelikud kolleegid. See võib paljude naiste jaoks olla väga atraktiivne omadus.

Teine võimalik seletus on see, et neid mehi nähakse avatumate ja aktsepteerivamatena. Nad on sageli rohkem valmis vaidlustama traditsioonilisi soorolle ja ootusi ning on tõenäolisemalt avatud erinevatele seisukohtadele. See võib olla värskendav vaheldus jäigematele soorollidele, mida sageli meestele peale surutakse.

Lõpuks on võimalik, et mõnda naist tõmbavad lihtsalt naiselikumad mehed, kuna nad on teistsugused. Maailmas, kus traditsioonilised soorollid on nii tugevalt peale surutud, võib olla värskendav leida keegi, kes tunneb end oma nahas mugavalt ega tunne vajadust nendele rollidele kohaneda.

„Sooidentiteet on isiklik tunne oma soost. Sooline identiteet võib korreleeruda sünnihetkel määratud sooga või sellest erineda. Kõigis ühiskondades on sookategooriate kogum, mis võib olla aluseks inimese sotsiaalse identiteedi kujunemisel teiste ühiskonnaliikmete suhtes. -Vikipeedia

Olenemata põhjusest, on oluline meeles pidada, et külgetõmme on isiklik asi ja seda ei tohiks hinnata. Igaühel on õigus oma eelistustele ja teda ei tohiks nende eest hukka mõista. Samuti on oluline meeles pidada, et sooline identiteet ja väljendus on keerulised ja mitmekesised ning et pole kahte ühesugust inimest.

Päeva lõpus on oluline meeles pidada, et külgetõmme on isiklik asi ja seda ei tohiks hinnata. Igaühel on õigus oma eelistustele ja teda ei tohiks nende eest hukka mõista. Samuti on oluline meeles pidada, et sooline identiteet ja väljendus on keerulised ja mitmekesised ning et pole kahte ühesugust inimest.

KKK

  • Mis on sooline identiteet?
  • Miks tõmbavad mõnda naist naiselikumad mehed?
  • Kas on vale, kui tunned tõmmet mehe poole, kes on naiselikum?
  • Mis tähtsus on soolise identiteedi ja soolise väljenduse mõistmisel?