jäljend

EcoZero

Omanik:Dustin Lott
Kontakt:Telefon: +49 (731) 577-85-11, faks: +49 (731) 577-85-12
ID:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Potsdam
E-post:info@ez-afghanistan.de

Vastutusest loobumine

Selle saidi sisu on koostatud ülima hoolega. Sellegipoolest ei saa me garanteerida, et sisu on täielik, õige ja ajakohane. Vastavalt § 7 p. 1 TMG (Saksamaa teleteenuste seadus), vastutame teenusepakkujatena oma sisu eest nendel lehtedel vastavalt üldisele seadusele. TMG §-de 8 kuni 10 kohaselt ei ole meil aga teenusepakkujatena kohustust jälgida edastatud või salvestatud kolmandate isikute teavet ega uurida asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. See ei mõjuta üldiste seaduste kohaselt teabe eemaldamise või kasutamise blokeerimise kohustust. Vastutus selles osas on aga võimalik alles konkreetsest seaduserikkumisest teadasaamise hetkest. Kui saame teada vastavatest rikkumistest, eemaldame sellise sisu viivitamatult.