Tingimused

1. Tere tulemast saidile SITE (site.com)! Sellele veebisaidile sisenedes või seda kasutades nõustute järgima käesolevates Tingimustes (УTingimustes) sätestatud tingimusi. Võime neid tingimusi igal ajal ilma ette teatamata muuta, seega vaadake need regulaarselt üle. Kui te ei nõustu ühegi nende tingimustega, ärge minge SITE-ile ega kasutage seda.

2. Sellele veebisaidile sisenedes või seda kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane ja teil on seaduslikud volitused siduva juriidilise kohustuse loomiseks. Samuti nõustute esitama enda kohta täpset ja ajakohast teavet, nagu meie veebisaidil registreerimisprotsess nõuab.

3. Kogu SAIDIL pakutav sisu antakse sellisel kujul, nagu see on, ilma otsese või kaudse garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantii turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse kohta; samuti ei võta ta endale vastutust sellel saidil avaldatud teabe täpsuse või täielikkuse eest. Kogu esitatud teavet võidakse igal ajal ette teatamata muuta.

4. Kasutaja nõustub mitte kasutama saiti ebaseaduslike tegevuste jaoks, sealhulgas, kuid mitte ainult, rämpsposti saatmiseks, teistesse arvutisüsteemidesse sissemurdmiseks, autoriõiguse seadusi või muid teie jurisdiktsioonis kehtivaid seadusi rikkuva materjali edastamiseks, samuti nilbe või solvava materjali/sisu postitamiseks, mis on meie veebisaidil rangelt keelatud; rikkumised võivad kaasa tuua teenuste viivitamatu lõpetamise ilma tagasimakseta, kui see on asjakohane...

5. Meie ega meie sidusettevõtted ei vastuta meie teenuse kasutamisest tulenevate kahjude eest; see hõlmab otsest kahju, mis tuleneb SITE teenuste kasutamise kaudu saadud ebaõige teabe kasutamisest; kasutaja võtab endale täieliku vastutuse kõigi andmete kontrollimise eest, enne kui ta neile potentsiaalsete rahaliste tagajärgedega otsuste langetamisel tugineb...

6. Juurdepääs materjalidele meie veebisaidi kaudu võib hõlmata kolmandate osapoolte tarkvara ja sisu, millele kehtivad autoriõiguse seadusest tulenevad piirangud; me ütleme sõnaselgelt lahti kõigist sellega seotud garantiidest, olenemata sellest, kas need on väljendatud suuliselt/elektrooniliselt. Lisaks sellele ei vastuta me sellega seotud vastutusest ning oleme sellega seotud vastutusest vabad, kui meie veebisaidi kaudu kuvatud/levitatavate materjalide põhjal esitab meie vastu rikkumisnõue teine ​​osapool. õigus eemaldada sellised materjalid avalikult, kui peaksime teada saama, et autoriõigustega kaitstud materjal on postitatud ilma selle õigustatud omaniku(te) loata.

7. Nõustudes käesolevate tingimustega, annate meile loa salvestada küpsiseid (väikesed kohapeal salvestatud tekstifailid) teie seadmesse, mis võimaldab meil koguda mitteisikut tuvastavaid statistilisi andmeid, et aidata parandada kasutajakogemust saidi SITE külastamisel; kasutaja saab alati loobuda, kustutades brauseri seadete kaudu oma seadmesse lokaalselt salvestatud küpsisefailid.

8. Jätame endale kõik õigused, mis on seotud selle omandiõiguse ja hoolduse/käitamisega, sealhulgas teatud kasutajate IP-aadressi blokeerimise õigusega, kui leitakse tegevusi, mida peetakse käesolevat dokumenti rikkuvaks, ilma eelneva hoiatuse/teateta, et kontoomaniku IP-aadressi suhtes rakendataks eelnevaid blokeerimismeetmeid.

9. Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust ülaltoodud veebiaadressil.